Տնտեսական գործունեությունը
Ընկերության կառուցվածքը և կառավարումը

Ընկերության ղեկավարման բարձրագույն մարմինը 6 անդամից բաղկացած դիտորդ խորհուրդն է, իսկ գործադիր և ընթացիկ կառավարումն իրականացնում է գործադիր վարչությունը, որի նախագահը գլխավոր տնօրենն է: Գործադիր մարմինը բաղկացած է 4 անդամից: Ընկերության ստորաբաժանումները ղեկավարվում են առանձին վարչությունների կողմից, որոնք ներառում են տարբեր բաժիններ և ստորաբաժանումներ: Դրանցից են լեռնահանքային վարչությունը, խտանյութերի արտադրության վարչությունը, տեխնիկական վարչությունը, ընդհանուր հարցերի վարչությունը, շինարարական վարչությունը և ֆինանսական վարչությունը:

Ղեկավարները


Արթուր Աշոտի Մկրտումյան - գործադիր վարչության նախագահ, գլխավոր տնօրեն


Զավեն Ժորայի Ծատրյան - լեռնահանքային վարչության պետ

 

Վանյա Արզումանյան - խտանյութերի արտադրության վարչության պետ

Սամվել Լևոնի Իվանյան - ընդհանուր հարցերի վարչության պետ

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC